zaterdag 7 februari 2015

Be like water

De uitdaging
Het kan aan mij liggen maar volgens mij leven we in een tijd waarin er twee 'stromingen' samenkomen: aan de ene kant is er een groeiend bewustzijn van het belang van zorg voor het milieu en de mensen daarin, een groeiende hang naar nieuwe en menswaardige organisatievormen, steeds meer initiatieven die vrijheid en creativiteit voorstaan, in plaats van controle en beperking. Aan de andere kant is er een voortdurende financiële crisis die allerlei mensen in de knel brengt, door reorganisaties, bezuinigingen en baanverlies. De crisis zorgt ervoor dat mensen verkrampen, en paniekerig grijpen naar allerhande controlemechanismen en schijnzekerheden, in een wanhopige poging om de rust te doen terugkeren, maar in die pogingen wordt het alleen maar erger.

Wat kun je doen om in alle verkramping toch je koers te bewaren, en een positieve bijdrage te leveren?

Wat wij kunnen leren van het water
In oosterse vechtsporten wordt er vaak gerefereerd aan water als metafoor voor de omgang met tegenstand en problemen. Zo zei Bruce Lee eens: "Be like water, my friend" (zie filmpje onderaan). Wat kunnen wij leren van het water?
  1. Water maakt gebruik van de krachten die er zijn. Het stroomt naar beneden, zal zich nooit vertillen door een teveel aan kracht in te zetten, zal nooit oneigenlijke kracht gebruiken, maar is daarentegen ongekend krachtig.
  2. Water neemt de vorm en de weg aan die voorhanden is. Kan het niet rechtdoor? Dan neemt het een andere weg, geduldig zoekend. Water is flexibel
  3. Maar in al zijn kronkelingen heeft het toch altijd een duidelijke richting en doel: de zee bereiken.
  4. Tegenstand of barrières benadert het water in alle rust. Het zal rustig wachten, en blijven duwen tegen bijvoorbeeld de wanden van een stuwmeer. Water is ontspannen en geduldig.
  5. Misschien lijkt het stilstaande water van het stuwmeer passief, maar de intentie om verder te stromen is altijd aanwezig. Als er zich een mogelijkheid aandient om verder te stromen, dan is het water ten allen tijde klaar om haar weg naar beneden voort te zetten. Water verliest nooit zijn voorwaartse intentie. Het is voortdurend alert.
  6. Water is niet te breken, zolang het vloeibaar is. Bevriest het, dan wordt het rigide en kwetsbaar, maar is het vloeibaar, dan houdt het zijn onkwetsbaarheid. Water is sterk in zijn vormloosheid.
  Water-kwaliteiten als menselijke kwaliteiten
  En hoe kun je ervan leren, als mens, werkend in een organisatie? Hoe kan het water je inspireren?Hier de bovenstaande water-kwaliteiten vertaald naar menselijke kwaliteiten:
  1. Vertil je niet. Maak geen gebruik van oneigenlijke kracht. Wordt niet boos, ga niet forceren, duwen en trekken. Vertrouw in je kracht.
  2. Blijf flexibel. Verstar niet in je ideeën van rechtdoor of een andere richting op. Houd de richting die jij gelooft altijd in het vizier (het doel is de wijde zee), maar verstar niet in je koers.
  3. Zorg ervoor dat je altijd weet waar je naar op weg bent. Houdt je missie scherp voor ogen. Zelfs als je in een periode belandt waarin je een andere kant opgaat dan je missie je ingeeft, blijf dan toch geloven in jouw richting.
  4. Word je tegengehouden? Kom je tot stilstand? Blijf opletten, want eens zal er zich een kans, een opening voordoen die je de mogelijkheid geeft je weg voort te zetten. Misschien begint het met een klein gaatje, een klein stroompje, maar als je daarin rustig volhard zal die groeien.
  5. Behoud dus altijd een voorwaartse intentie, op weg naar je doel. Laat je niet van de wijs brengen door stagnatie en weerstand. Blijf alert.
  6. Word niet boos. Blijf zacht en flexibel. Bevries niet in angst, of verkramp niet in boosheid, want dat maakt je kwetsbaar. Behoud ten allen tijd je bewegingsvrijheid en flexibiliteit in vorm.
  Wat moet je leren, om te worden als water?
  Waarom is zijn als water zo moeilijk? Omdat wij ongeduldig worden, verkrampen, boos worden, ons rigide gaan opstellen, gaan controleren en drammen, én omdat we bij tegenstand ons vertrouwen in onze koers verliezen. Zijn als water vereist dat we ons oefenen in het volgende:
  • Leer te ontspannen, ook als iedereen in de stress raakt
  • Houd zicht op je missie en koers, ook als iedereen die kwijt lijkt te raken
  • Oefen geduld, ook al word je aangezet te haasten
  • Leer mee te geven, ook al duwen ze nog zo hard
  • Leer te vertrouwen, ook al lijkt daar weinig aanleiding toe te zijn
  • Blijf trouw aan jezelf en je missie, ook als niemand daar op zit te wachten.
  Onmogelijk? Misschien, maar je kunt gewoon ergens beginnen, zoals het water dat doet.
  zaterdag 7 juni 2014

  Aandacht voor het nu

  Als je niets doet, als je niets tussen jou en het leven inbrengt, geen verwachtingen ten aanzien van de toekomst, geen oordelen over het nu, geen evaluaties van het verleden, dan ontstaat er ruimte voor het nu. In het nu is alles aanwezig. Niet alles wat je kunt bedenken, maar alles wat er is. Wij kunnen honderdduizend dingen bedenken, maar daarmee verwijderen we ons van het leven, van wat is.

  Door wat je bedenkt over wat er zou moeten of kunnen zijn creëer je onvrede over wat er nu is. Je gaat vergelijken. Je raakt teleurgesteld. Maar wat er is, dat zie je niet. Je raakt verstrikt in je ideeën, je verhardt in je teleurstelling. Wat er is blijft rustig wachten, tot je klaar bent met je eigen 'zelfingenomenheid'. Maar, zijn we daar ooit klaar mee?

  Je kunt beginnen met je verwachtingen, oordelen en evaluaties te onderzoeken. En de emoties die daardoor worden opgeroepen. Want ook die zijn er, ook die hebben een plaats in het nu, een allesoverheersende plaats nog wel. En die dan langzaam loslaten, juist door ze helemaal te verwelkomen. Dan zie je dat het je eigen bedenksels zijn, en dus illusies, processen in je hoofd die zichzelf blijven voeden, die zich zo gemakkelijk verwijderen van waar je nu bent, wat er nu is. En je dan te gaan richten op waar je bent, goed om je heen te gaan kijken, naar wat er daar is, en tegelijkertijd te voelen wat er zich binnenin je afspeelt, heel feitelijk: je ademhaling, hoe je lichaam voelt, je bewegingen. Alles laten zijn.

  Ik heb gemerkt dat dan alle somberheid verdwijnt. Soms wordt die even sterker, omdat ik ook mijn somberheid serieuzer ga nemen, niet meer afwijs en veroordeel, maar laat zijn. Maar door er goed naar te kijken, met een open hart, kan de illusie ervan niet meer verborgen blijven.

  woensdag 12 maart 2014

  Durf je los te laten, zodat het nieuwe kan ontstaan?

  De wereld van nu schreeuwt om een transformatie van onszelf, en van de systemen die wij om ons heen hebben gebouwd. Iets radicaal anders is nodig, anders krijgen onze kinderen en kleinkinderen het heel moeilijk. Innovatie moet ons redden van een donkere toekomst.

  Vast staat, dat het ons tot nu toe slecht is gelukt om fundamenteel te vernieuwen. Jawel, technologie heeft de wereld veranderd, maar niet fundamenteel. Zelfs internet heeft geen fundamentele verandering teweeggebracht: communicatie is sneller en alomtegenwoordig, informatie is overal te krijgen en wordt gemakkelijk uitgewisseld, maar die verandering is oppervlakkig, cosmetisch, en heeft onze fundamentele problemen niet kunnen oplossen.

  Wat is hetzelfde gebleven? Organisaties staan in het teken van competitie en strijd. We putten onze natuurlijke omgeving uit. We vinden het moeilijk het geluk te vinden. We zijn hebzuchtig en op onze eigenbelangen gericht. We worstelen met onszelf en met de mensen om ons heen.

  Wat is nodig? George Gurdjieff (zie hier voor een eerder artikel waarin hij genoemd werd) zegt:
  Om geboren te worden, moet je eerst sterven  
  Om te kunnen sterven, moet je eerst ontwaken
  of, anders gezegd:
  Wanneer de mens ontwaakt, kan hij sterven 
  Wanneer hij sterft, kan hij geboren worden
  (Uit "Op zoek naar het wonderbaarlijke - Fragmenten van een onbekende leer" door P.D. Ouspensky, p. 236) 

  Deze zinnen hebben een grote diepte en betekenen het volgende:

  Om geboren te worden, moet je eerst sterven
  Wie zichzelf wil ontwikkelen en vernieuwen (geboren worden), zal eerst het oude moeten loslaten (sterven). Je kunt niet transformeren wanneer je het oude in stand houdt. Wie bereid is het oude los te laten, belandt in een ruimte van niet weten, van leegte. Daarin zijn de oude duidelijkheden achtergelaten, maar er is ook nog geen nieuwe werkelijkheid. Die lege 'tussenruimte' is nodig om iets werkelijk nieuws geboren te laten worden. Het probleem is echter, dat we niet zomaar kunnen loslaten. Wij allemaal worstelen met oude gewoonten en patronen, die ons in de weg zitten, maar die wij niet zomaar kunnen laten gaan. Onze hele identiteit is eraan gekoppeld, en daarom voelt het loslaten ervan als sterven, als verdwijnen. Niet alleen wij als individuen, maar ook onze organisaties en de gehele maatschappij hebben grote moeite het oude los te laten, vooral als wij denken dat dit een essentieel deel van onszelf is.

  Om te kunnen sterven, moet je eerst ontwaken
  Gurdjieff zegt vervolgens: om te kunnen loslaten moeten we eerst bewust worden (ontwaken). We moeten gaan zien dat datgene waaraan we vasthouden ons niet helpt. Alleen wanneer we diepgaand inzien dat wij ons vastklampen aan iets wat ons niets te brengen heeft, kunnen we het loslaten. Concreet betekent dit, dat we datgene waaraan we vasthouden, wat we zijn en doen, diepgaand moeten onderzoeken. Niet hollen naar de toekomst, maar het Nu onderzoeken. Overdreven? Nee hoor: wij weten dat wij onze manier van omgaan met de natuurlijke omgeving niet kunnen volhouden, maar we gaan er toch mee door. Wij weten dat meer spullen ons niet gelukkig maken, toch blijven we zoeken naar vervulling in het materiële. Veel van wat wij doen bestaat uit patronen: mechanische gedachten, gevoelens en handelingen, die ons 'vastigheid' beloven, maar die belofte niet nakomen. 'Ontwaken' is het wakker worden uit de droom van onze patronen. Zolang wij niet (h)erkennen dat we dromen, gaan we door met het oude, in steeds nieuwe vormen. We zullen ons krampachtig vasthouden aan het leven zoals we het kennen, aan onze patronen en onze gewoonten, en aan onze vertrouwde werkelijkheid, óók als deze ons te gronde richten.

  Theory U
  Het bovenstaande is in andere woorden omschreven door Otto Scharmer in zijn Theory U. In deze video legt Scharmer zijn model uit, en wordt ook meteen duidelijk dat hij andere ideeën heeft over wat fundamentele verandering is: hij noemt drie gevallen van 'massive, tectonic change' - de val van de Berlijnse muur, het einde van Apartheid in Zuid Afrika, en de technologische ontwikkelingen van de laatste jaren - die ikzelf niet als fundamenteel zie, want in wezen is er niets veranderd. Hoewel Theory U de potentie heeft fundamentele transformaties te ondersteunen, want het gehele proces van 'letting go' onder in de U wordt omschreven, vraagt het een diepere bereidheid tot loslaten dan de meeste mensen (willen) zien. Dat is het nadeel van een model dat 'vernieuwing' belooft: we worden aangetrokken door de nieuwe oplossing, en willen daar zo snel mogelijk naar toe.

  Echte innovatie
  Een écht nieuwe wereld (en die is nodig!) ontstaat wanneer wij bereid zijn tot een 'radicaal loslaten'. Wat dan loslaten? Een paar ideeën:
  • Economische groei. Op zoek naar een economisch model zonder groei.
  • Ondernemen gekoppeld aan concurreren en strijd. Op zoek naar ondernemen in gezamenlijkheid.
  • Geluk gekoppeld aan (nieuwe) spullen. Op zoek naar een zinvol leven zonder materialisme.
  • Hebzucht en machtsmisbruik. Op zoek naar medemenselijkheid.
  • Angst voor de anderen, in plaats van vertrouwen. Op zoek naar broederschap.
  Al zouden we slechts één item van dit lijstje kunnen laten varen, dan al zou het oprecht nieuwe - dat staat te trappelen om zich aan te dienen - de ruimte krijgen.

  zondag 9 februari 2014

  Niet ontwikkeling, maar stilstand is bijzonder

  Mijn werk bestaat uit het begeleiden van verandering en ontwikkeling van mensen en organisaties. Dat is eigenlijk wel een raar ding. Gisteren op een feestje besefte ik weer dat ik het maar heel moeilijk kan uitleggen waar dat vak van mij nou eigenlijk over gaat.

  Vanochtend bedacht ik mij dat wat ik doe zo moeilijk is om uit te leggen omdat verandering en ontwikkeling heel alledaags zijn. Wij veranderen en ontwikkelen voortdurend, gewoon door de dingen die gebeuren. Alles wat er gebeurt beïnvloedt al het andere. Wat we zien op tv, dingen die gebeuren in ons werk, een nieuw project of een organisatieverandering. Een nieuwe collega, of het afscheid van een collega met wie je lang hebt samengewerkt. Een interessant gesprek dat je aan het nadenken zet. Een welgemeend compliment, of een slechte beoordeling. Een slechte dag, omdat je auto niet start, en dat slechts het begin is van een reeks tegenvallers, of juist een heel goede dag, omdat alles zo vanzelf lijkt te gaan.

  Eigenlijk is het leven zelf het toneel waar zich de ontwikkeling afspeelt. En ik, in mijn werk, probeer heel dicht bij dat leven te blijven. Het alledaagse. Hoe je je voelt, waar je mee worstelt. Hoe je jezelf ziet, en hoe je kijkt naar anderen. De overlap tussen wat wij als 'gewoon het leven' zien, en mijn werk met mensen en organisaties is groot. Maar er is een verschil.

  'Alles wat gebeurt beïnvloedt al het andere', zei ik zojuist. Maar dat kun je ook ontkennen. Want veel mensen merken, dat zij heel moeilijk kunnen veranderen, ook als zij het willen. Dat is zo, omdat wij in de soms turbulente stroom van het leven in onszelf een idee van vastigheid hebben gecreëerd. Dat wij in die stroom constant zijn, altijd dezelfde blijven. Het is een idee, een gedachte, niets meer dan dat. We noemen dat ons zelfbeeld, onze persoonlijkheid, 'wie we nu eenmaal zijn'. De relatieve onveranderlijkheid daarvan geeft ons een gevoel van houvast, maar tegelijkertijd maakt die ons onzeker, want hoe vast is een idee eigenlijk? En daarnaast maakt dit idee het moeilijk om ons te ontwikkelen.

  Wat is ontwikkeling? Ik denk: het loslaten van die illusie (ja dat is het) van 'vastigheid'. Vreemd eigenlijk, zo'n definitie van ontwikkeling, want ik draai er iets in om: ontwikkeling en verandering zijn de constante, het normale, het alledaagse, en wat wij te doen hebben is dat te aanvaarden. Stoppen met onze pogingen de stroom tegen te houden, door ons vast te houden aan een beeld van onszelf ('zo ben ik nu eenmaal'), of door muurtjes in onszelf te bouwen, en tussen onszelf en anderen. 'Let it be', zongen de Beatles lang geleden.

  Ik merkte afgelopen week weer, terwijl ik het Young Executives Program begeleidde, een mooi leiderschapsprogramma van de Baak, welke kwaliteit er tevoorschijn komt als mensen écht naar zichzelf en anderen gaan kijken, zich open en eerlijk aan anderen laten zien, zij daarbij omgaan met alle positieve en negatieve gevoelens en worstelingen die er zijn. Dan laat de 'grote stroom' zich zien in de groep, en ontstaat er voor ons, die in deze stroom ronddobberen, een grote ruimte en een onderlinge verbinding, die zich moeilijk via woorden laten omschrijven.