Verdwalen en weer terugkeren

De echt belangrijke dingen in je leven begin je omdat je hart je vertelt dat het belangrijk is 'iets' te doen. Bij het begin van zo'n nieuwe onderneming weet je nog heel goed waarom je eraan begonnen bent. Je bent gemotiveerd, enthousiast. Maar wanneer je je nieuwe idee daadwerkelijk in de wereld gaat zetten, dan raak je al snel verstrikt in ingewikkeldheid. Er blijken strijdige belangen te zijn. Je moet in onderhandeling. Je loopt tegen je eigen beperkingen aan. De middelen zijn schaars. De regels maken het moeilijk. Iedere actie die je onderneemt om al die ingewikkeldheid uit de weg te ruimen doet je verder afdwalen van de kern, van waar het je oorspronkelijk om ging.

Het is een 'fact of life': Hoe mooi je oorspronkelijke idee ook is, het 'in de wereld brengen' ervan maakt het ingewikkeld. Als je die ingewikkeldheid wilt vermijden, dan kun je beter ook geen initiatieven nemen. Het wordt echter problematisch, wanneer je zó verstrikt raakt in alle worstelingen, dat het gaat lijken alsof die worstelingen de kern van de zaak zijn. Dan ben je pas echt ver van huis. Het klinkt misschien absurd, maar het gebeurt voortdurend. Je ziet het gebeuren in allerlei initiatieven van de overheid, die verzanden in ingewikkelde regelgeving, waardoor de oorspronkelijke intentie van die regels 'vergeten' of zelfs tegengesproken wordt. Of je ziet het in bedrijven, waar interne organisatiestructuren, regels en procedures geen enkele relatie meer lijken te hebben met de oorspronkelijke missie van het bedrijf. Én je ziet het bij jezelf, want hoeveel tijd ben je niet bezig met het creëren van condities voor een gelukkig leven, een leven waar je nog nauwelijks aan toe komt?

Verdwalen is een 'noodzakelijk kwaad' wanneer je je begeeft in de complexiteit van de wereld. Maar dat neemt niet weg dat je naast het verdwalen verbinding kunt houden met de oorspronkelijke redenen waarvoor je het allemaal doet. Dat bedoel ik met 'Essentie als kompas', de ondertitel van mijn laatste boek Weg van de eenvoud.

Hoe houd je verbinding met de essentie? Door af en toe stil te staan. Je te her-inneren waar je het allemaal voor doet. Door te voelen. Door steeds weer contact te maken met dat gevoel, en daar trouw aan te blijven.