Eenvoud

Wat is eenvoud? Het is tegengesteld aan 'meervoud'. In eenvoud zit het woord één. Eenvoud is daarom niet mis te verstaan. Het is niet ontvankelijk voor uiteenlopende gezichtspunten. Eenvoud richt zich op 'wat is' en niet op de vele dingen die zouden kunnen of moeten zijn.

Eenvoud is misschien niet sexy, romantisch of spannend. Er valt niet te rommelen met wat nu eenmaal zo is. Misschien houden we daarom zo van complexiteit, want complexiteit geeft ons iets te doen. Je kunt je er druk over maken. Je kunt jezelf en anderen ervan overtuigen dat je er een beter zicht op hebt dan de anderen. Je kunt erin groeien, door steeds meer inzichten te vergaren. Goed voor je ego. Én: je kunt er geld mee verdienen, want in alle ambivalentie zijn er (dure) adviseurs nodig om overzicht te bieden in alle verwarring die bij complexiteit hoort. De economie kan niet zonder complexiteit.

Maar er zijn goede redenen om op zoek te gaan naar eenvoud. In de eenvoud ligt de essentie, datgene wat waarachtig is, of datgene waar het uitendelijk om gaat. Geluk, bijvoorbeeld, blijkt steeds weer eenvoudig te zijn.

Wie op een waarachtige manier op zoek is naar eenvoud in zijn of haar leven zou afstand moeten doen van de verslaving aan complexiteit of ingewikkeldheid. Dat blijkt voor velen heel moeilijk. Wat het moeilijk maakt deze verslaving los te laten is niet alleen de wijdverbreide verwevenheid van complexiteit in elk aspect van ons leven. Het moeilijke is ook, dat het eerlijkheid naar jezelf vraagt. Hoe word je eerlijk? Door te kijken. Het begin van eerlijkheid is te gaan onderzoeken, met grote aandacht, wat waarachtig is en wat niet. Iets in je zal je dan de juiste weg wijzen. Je kunt zeggen dat eerlijkheid ontstaat, door te kijken naar wat je ziet, en nauwlettend te luisteren naar de innerlijke reacties die al die indrukken teweeg brengen. Die reacties vertellen je, wat waar is en wat niet.